ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ NET METERING

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ !