Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Ε.Σ.Θ. και ν. ΙΝΚΑ

22/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Σ.Θ.
15/06/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-«προμήθεια και εγκατάσταση 140 συστημάτων προβολής 3d Hologram Display» »
27/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Σ.Θ.
15/06/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-«προμήθεια και εγκατάσταση 140 συστημάτων προβολής 3d Hologram Display» »
27/06/2023

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Ε.Σ.Θ. και ν. ΙΝΚΑ

 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.) και του Νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών (ν.ΙΝΚΑ) υπεγράφη χθες Τετάρτη 21/6/2023, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Στόχος της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης και εδραίωσης κουλτούρας καταναλωτικής συνείδησης και χρηστής επιχειρηματικότητας, καθώς και φιλικής εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, όπως ορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ουσιαστικό παράγοντα ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην τοπική αγορά συνιστά η αποτελεσματική προστασία τους, επιδρώντας καταλυτικά στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο το κύρος και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής μας.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών για την πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων και τη διάχυση καλών πρακτικών των επιχειρήσεων, την υποβολή προτάσεων και την προώθηση ενεργειών που θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που προκύπτουν μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ