ΜΕΛΗ

1. Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να γίνουν τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα, που έχουν την ιδιότητα του εμπόρου ή του επιχειρηματία παροχής υπηρεσιών κάθε μεγέθους και κλίμακας (micro, μικρής, μεσαίας και μεγάλης), στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στον Σύλλογο εγγράφονται:

α. Οι έμποροι ή επιχειρηματίες που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις.

β. Τα ομόρρυθμα μέλη των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιριών, που έχουν την εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα.

2. Επίσης, ως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι εκπρόσωποι των κάτωθι νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτό των μελών του Συλλόγου:

α. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ).

β. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του εμπορικού ή επαγγελματικού Συνεταιρισμού.

γ. Έως δύο (2) από τους Διαχειριστές – εταίρους των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

δ. Έως δύο (2) από τους Διαχειριστές – εταίρους των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, καθώς και του Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου σε μέλη ή μη ή τρίτους, που προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αποτελεί το Συνδικαλιστικό όργανο των εμπόρων της Θεσσαλονίκης.

Η προάσπιση των τοπικών συμφερόντων του εμπορικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης είναι πρωτεύων στόχος του Συλλόγου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης καταθέτει θέσεις & προτάσεις διεκδικώντας λύσεις είτε σε πολιτειακό είτε σε τοπικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα προωθούμε αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς και Οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, θέσεις & προτάσεις που αφορούν  τοπικά και πανελλήνιας εμβέλειας θέματα.

Έχουμε άμεση συνεργασία με Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και με Επαγγελματικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς, για διάφορα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα, με σκοπό τη διεκδίκηση λύσεων άμεσα και αποτελεσματικά.

Αποστέλλουμε τακτική και έγκαιρη ενημέρωση στα μέλη μας, μέσω ενημερωτικού δελτίου που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

Εγγραφείτε ως μέλος στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και θα είσαστε οι πρώτοι που θα ενημερώνεστε άμεσα για σημαντικά θέματα που σας αφορούν, όπως:

 • Λειτουργία της αγοράς (εκπτώσεις-προσφορές-ωράριο κλπ)
 • Εμπορικά  θέματα
 • Εκθέσεις
 • Νομοσχέδια – αποφάσεις – εγκύκλιοι
 • Εργατικά
 • Ασφαλιστικά
 • Προστασία καταναλωτών
 • Φοροτεχνικά
 • Τραπεζικά
 • Κόκκινα επιχειρηματικά Δάνεια
 • Μειωμένες προμήθειες συναλλαγών (P.O.S κλπ)
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για επιχειρηματίες και εργαζόμενους.
 • Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • Οδηγίες Ε.Ε.
 • Επωφελείς συνέργειες προς όφελος των μελών του ΕΣΘ.
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Δήμος– Περιφέρεια)
 • Θέματα πόλης
 • Καθαριότητα – Ανακύκλωση – Φωτισμός – Πράσινο κλπ
 • Ασφάλεια – Παραβατικότητα
 • Τουρισμός
 • Συγκοινωνίες – μεταφορές

Στηρίζουμε τα αιτήματα των μελών μας και αναδεικνύουμε και διεκδικούμε λύσεις για θέματα και προβλήματα που άπτονται της λειτουργίας της «αγοράς» & της πόλης.

Παρέχουμε δωρεάν συμβουλές σε θέματα μηχανογράφησης σε συνεργασία με εταιρία που παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης.

Οργανώνουμε δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για εμπόρους και στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων για κάθε θέμα άμεσου ενδιαφέροντος, μέσω του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), που είναι το εκπαιδευτικό κέντρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Αναπτύσσουμε συνεργασία με διάφορες εταιρίες για προσφορά ιδιαίτερα προνομιακών τιμών είτε σε υπηρεσίες είτε σε προϊόντα, για τα μέλη του Συλλόγου μας.

 

γίνε και εσύ

μέλος

Ενεργοί έμποροι – Δυνατός Σύλλογος

 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Συμπληρώνετε την αίτησης εγγραφής

 

 • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 

Το δικαίωμα εγγραφής στον Ε.Σ.Θ. είναι 10 ευρώ και δίνεται εφάπαξ.

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ και ισχύει ανά ημερολογιακό έτος.

 

Το ελληνικό εμπόριο διανύει μια πολύ δύσκολη εποχή. Ο συνδικαλιστικός ρόλος μας πρέπει να ενισχυθεί με την ενεργή συμμετοχή και συμπαράσταση όλων, ώστε να ισχυροποιηθεί η παρουσία του Συλλόγου μας και να διευρυνθεί ο παρεμβατικός του ρόλος, με στόχο την καλυτέρευση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων και την βελτίωση του επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος.

 

Κάθε νέο μέλος που έρχεται στο Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, δίνει δύναμη στον Σύλλογο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (βλ. στοιχεία επικοινωνίας).

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

γίνε και εσύ

μέλος

Ενεργοί έμποροι – Δυνατός Σύλλογος

  ΚΥΡΙΑΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ