ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και ως μέρος της δέσμευσής μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, εκδίδουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καθορίζει τους όρους επεξεργασίας από εμάς των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε.

Παρακαλείσθε όπως διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τη διαχείριση αυτών. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο στον δικτυακό τόπο www.tradesupport.gr. Η παρούσα πολιτική δεν καλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται εκτός Διαδικτύου ή πληροφορίες που αναρτώνται ή παρέχονται από τρίτους.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Συγκέντρωση Πληροφοριών

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο σε πληροφορίες που συλλέγονται από τον δικτυακό τόπο www.tradesupport.gr  και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται από τον ΕΣΘ με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους.

Ο ΕΣΘ μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και υπερσυνδέσμους προς άλλες υπηρεσίες που παρέχονται και ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων παρόχων λειτουργικών συστημάτων και άλλου περιεχομένου, και παρόχων εφαρμογών. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων προσώπων βρίσκονται εκτός του πεδίου της παρούσας Πολιτικής. Σε αυτές ενδέχεται να ισχύουν άλλες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τη συλλογή, χρήση και κοινολόγηση των πληροφοριών που γίνεται στο πλαίσιο παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Ο ΕΣΘ  σας παροτρύνει να διαβάζετε τις πολιτικές αυτές. Ο ΕΣΘ δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν τα τρίτα αυτά μέρη.

Συλλέγουμε δύο είδη πληροφοριών από τους χρήστες των Δικτυακών Τόπων: (1)Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες, και (2) Μη-Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP σας ή cookies.

1) Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες

«Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες» είναι οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, χώρα, περιοχή, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email). Ο ΕΣΘ  ενδέχεται να συλλέξει ή αποθηκεύσει τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παράσχει. Για παράδειγμα ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας αν μας αποστείλετε κάποια ερώτηση.

Αν δεν επιθυμείτε να συλλέξει ο ΕΣΘ τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας, παρακαλούμε να μην μας παρέχετε τη σχετική συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας ή αποεπιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο στα σχετικά σημεία του ιστοτόπου, ή επικοινωνώντας μαζί μας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

2) Λοιπές Πληροφορίες

Οι «Λοιπές Πληροφορίες» μπορεί να είναι τεχνικές πληροφορίες ή δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ηλικία, ο τόπος διαμονής, το φύλο ή τα ενδιαφέροντά σας, οι οποίες δεν αναφέρονται άμεσα στην ταυτότητά σας. Και οι μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες ενδέχεται να σας ταυτοποιούν προσωπικά. Παράδειγμα τέτοιου είδους πληροφοριών και τρόπων με τους οποίους μπορεί να τις συλλέγουμε από τον Δικτυακό Τόπο: Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP). Η διεύθυνση IP σας είναι ένας αριθμός που επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο να γνωρίζουν πού να σας αποστείλουν δεδομένα – όπως τις ιστοσελίδες που παρακολουθείτε.

 

Χρήση των Πληροφοριών που Συλλέγονται από τον Δικτυακό Τόπο

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα ούτως ώστε να διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Στην περίπτωση που μας έχετε χορηγήσει συγκατάθεση μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε τη συγκατάθεσή σας αυτή, θα σας ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας. Εάν τότε αρνηθείτε να μας παράσχετε νέα συγκατάθεση, θα διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, εφόσον και στο μέτρο που η διατήρησή τους δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις.

 

Σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, αλλά και τις λοιπές πληροφορίες που σας αφορούν, και οι οποίες συλλέγονται από τον συγκεκριμένο Δικτυακό τόπο, κυρίως για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης
 • Ολοκλήρωση υπηρεσίας/διαδικασίας που ζητήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Εξασφάλιση ότι ο Δικτυακός μας  Τόπος ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας
 • Βοηθώντας μας στη δημιουργία και στην έκδοση περιεχομένου που να σας ταιριάζει κατά το μέγιστο δυνατό
 • Για να σας ειδοποιήσουμε για ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στη Σύμβαση Όρων Χρήσης, αν αυτό καταστεί απαραίτητο

Σημειωτέον ότι τυχόν Λοιπές Πληροφορίες κατά την ανωτέρω κατηγοριοποίηση, ενδέχεται να συνδυάζονται με Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σας.

 

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών από ανηλίκους

Ο ΕΣΘ δεν συλλέγει ούτε και ζητά εν γνώσει του Προσωπικές Πληροφορίες από κανένα ανήλικο άτομο ούτε και επιτρέπει εν γνώσει του στα άτομα αυτά να χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς Τόπους της. Αν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε να εγγραφείτε στους Δικτυακούς Τόπους ούτε να μας αποστείλετε οποιαδήποτε Προσωπική Πληροφορία αν προηγουμένως δεν έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ο ασκών τη γονική μέριμνα κατά τρόπο σαφή και ειδικό και αφού πρώτα μελετήσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών μας δεδομένων. Στην περίπτωση που αντιληφθούμε ή ενημερωθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες από χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα προβούμε άμεσα στη διαγραφή αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών.

 

Αυτοεξαίρεση

Περιστασιακά, μπορούμε να επικοινωνούμε με τους χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες μας μέσω email ή γραπτών μηνυμάτων. Για παράδειγμα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για να επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, ανακοινώσεις και άλλες ενημερώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αυτοεξαιρεθείτε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε άλλα είδη επικοινωνίας από εμάς, όπως email. Μπορείτε να ασκήσετε την αυτοεξαίρεσή σας επιλέγοντας ή μη επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο στα σημεία συλλογής των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών ή επικοινωνώντας μαζί μας. Επίσης, μπορείτε να αυτοεξαιρεθείτε στέλνοντας ηλεκτρονικά το αίτημά σας. Εμείς θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας για διαγραφή το ταχύτερο δυνατόν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως λάβετε μερικά ακόμα μηνύματα μέχρι να περατωθεί η διαγραφή σας.

 

Δικτυακοί Τόποι Τρίτων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται από τους Δικτυακούς Τόπους. Οι Δικτυακοί Τόποι μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για το περιεχόμενο αυτών των άλλων δικτυακών τόπων.

 

Εκχώρηση

Δεν εκχωρούμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες  και μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες  που συλλέχθηκαν μέσω τoυ  Δικτυακού μας  Τόπου.

 

Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής κατά καιρούς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, πάντα σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Όταν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, θα αναθεωρήσουμε επίσης την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που υπάρχει στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν προβούμε σε ουσιαστική αλλαγή της Πολιτικής μας, θα σας ενημερώσουμε μέσω του ιστοτόπου ή με άλλο κατάλληλο μέσο, και θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, εάν συντρέχει λόγος. Εάν δεν μας παράσχετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, η παροχή πληροφοριών, όπως ανωτέρω περιγράφεται, ενδέχεται να περιοριστεί.

 

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε εύλογες τεχνικές για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Παρόλα αυτά, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Επομένως, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια κάθε πληροφορίας που μας διαβιβάζετε και πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφορίας από σας προς τον ΕΣΘ γίνεται με δική σας ευθύνη.

Άπαξ και λάβουμε τα στοιχεία που μας διαβιβάζετε, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας.

Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό δεν εγγυάται πως δεν θα υπάρξει πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες και ότι δεν θα αποκαλυφθούν, παραποιηθούν ή καταστραφούν αν υπάρξει παραβίαση αυτών των τειχών προστασίας (firewalls) καθώς και του λογισμικού ασφαλείας των διακομιστών.

Αν λάβουμε γνώση ότι παραβιάστηκε η ασφάλεια του συστήματος, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Χρησιμοποιώντας τον Δικτυακό Τόπο  μας ή παρέχοντας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με την ασφάλεια, τα προσωπικά δεδομένα και με διαχειριστικά θέματα που έχουν σχέση με τη χρήση  του Δικτυακού Τόπου από εσάς.

Αν συμβεί κάποια παραβίαση ασφαλείας, ενδέχεται να αναρτήσουμε σχετική ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο μας. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να σας στείλουμε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, μπορεί να έχετε νόμιμο δικαίωμα να ειδοποιηθείτε γραπτώς για την παραβίαση ασφαλείας.

 

Επικοινωνία με τον ΕΣΘ

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για τις ενέργειές μας όσον αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας. Όλες οι πληροφορίες που θα παράσχετε σε οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία θα καλύπτονται επίσης από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο ΕΣΘ λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για λόγους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πλατεία Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη 54625

Τηλέφωνο: 2310 538790

 

Δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις έχετε τα εξής δικαιώματα, αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 1. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, και στις λοιπές πληροφορίες που ορίζονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις.
 2. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την επικαιροποίηση, τη διόρθωση ή την συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων.
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.
 4. Δικαιούστε να ζητήσετε να περιορίσουμε τη εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.
 5. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.
 6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να αποστείλουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους που θα μας υποδείξετε.
 7. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεση που μας έχετε χορηγήσει για την εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, η προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν αναιρείται, ενώ ενδέχεται να διατηρήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία μας για εύλογο χρονικό διάστημα, για σκοπούς αρχειοθέτησης, πρόληψης απάτης και κατάχρησης, συμμόρφωσης με νόμιμες υποχρεώσεις μας, στατιστικούς σκοπούς, ή εφόσον θεωρούμε ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση για τέτοια διατήρηση.
 8. Έχετε, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr).

 

Ως προς το δικαίωμα επικαιροποίησης/διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΕΣΘ στα ανωτέρα στοιχεία επικοινωνίας.